Игра на филми? Може би да. #FunFriday


 Правилата са следните:
1.   Всяка картинка представлява една основна дума.
2.   Не се знае къде и дали има малки предлози!
3. Картинките са подредени под ред.(номерирани са, за да няма объркване)
Ето я гатанка: Кой е този Филм!

1  seeking        2    friends-fingers

the-end                    4images

 

В коментарите можете да напишете вашите отговори, а също така и да предложите и други гатанки 🙂

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s